Träna multiplikationstabellen

Öva multiplikation! På denna sida har vi samlat fler olika varierande tips för att träna på multiplikationstabellerna. 

Till läraren: 
Innan elever överhuvudtaget börjar ge sig på att öva memorering av multiplikationstabeller behöver man ge dem en förståelse för vad multiplikation är samt hur och varför vi använder multiplikation.
Snabbhet och memorering (automatisering) av tabeller kan vara väldigt fördelaktiga. Samtidigt bör elever först skapa effektiva metoder för att räkna ut multiplikationer. Vissa spel/övningar passar bättre än andra för att öva på memorering av tabeller. Min egna uppfattning är att oftast när man tycker att det är alltför svårt att memorera och klara tabeller snabbt så behöver man fokusera mer på hur man kan räkna ut multiplikationerna först. Detta är bra att vara medveten om så att man väljer lämpligt sätt att öva på och att man anpassar övningarna efter behov. 
Elever behöver hjälp och stöttning för hur de kan gå till väga för att lära sig multiplikationstabeller. Det är viktigt att eleverna får vettiga tips för hur man kan öva på att memorera och även tips för hur man kan räkna ut vad multiplikationer blir på ett bra och enkelt sätt. Sedan behöver de få möjlighet att träna och öva – mycket på ett bra funktionellt sätt!

Träna multiplikation på internet

Här finns länkar till spel/hemsidor på internet där du kan öva multiplikationstabeller. De flesta av dessa passar bra när man vill träna på att memorera tabeller.

Vikblad för multiplikation

Det finns massvis med olika vikblad som man kan använda för att öva tabellerna med. 

De som jag skapat är uppdelade i tre nivåer. Tanken med detta är att man ska försöka hitta den nivå som passar bäst för sig själv. Den nivå som passar bäst är den där du klarar de flesta tabellerna utan att behöva räkna. Det vill säga att du har memorerat de flesta tabellerna av de som finns med i vikbladet. Målet är alltså att helst försöka memorera tabellerna. Om de inte är memorerade så försöker du hitta metoder för att räkna ut vad svaret blir.

Blad 1: Vikblad med Faktorer 2-5. Dvs blandade multiplikationer från tabellerna 2 till och med 5.

Blad 2: Vikblad med Faktorer 2-7. Dvs blandade multiplikationer med tabellerna 2 till och med 7.

Blad 3: Vikblad med Faktorer 6-9. Dvs blandade multiplikationer med tabellerna 6 till och med 9. 

Så här fungerar vikbladen: 
-Vik undan facit. 
-Börja med att skriva svaren på rad 1. 
-När du är färdig med rad 1 stämmer du av med facit, sedan viker du bort både facit och rad 1. 
-Efter detta gör du rad 2 på samma sätt och så vidare.

Du hittar dessa vikblad i vår webbshop på Skolmagi.nu. 

Ps. Dessa finns även för vänsterhänta.

Multiplikation Vikblad

Multiplikation - Fyra i rad

Här är ett roligt spel som övar multiplikationstabellerna 1 till 6.

Man spelar likt luffarschack fast med multiplikationstabeller. Det gäller att få ihop fyra i rad. Du använder två vanliga tärningar (1-6) och turas om att slå. Hitta produkten (svaret) och försök få fyra i rad före din kompis.

Detta ”arbetsblad” finns i vår webbshop på Skolmagi och Teach Academy.

Spela Memory med tabellerna

Spela memory med multiplikationstabellerna. 

Alla har väls spelat memory någon gång? 
Multiplikation med memory kan vara ett lite roligare sätt att öva på.
Nu behöver man absolut inte använda just mina arbetsblad för att göra detta. Man kan själv skapa korten om man vill. Det kan till och med vara ett bra övningstillfälle att låta eleverna själva få tillverka ett memory-spel av den tabell som de ska öva på. Men om man hellre vill använda ett färdigskrivet material så finns det på till exempel Skolmagi.nu.

Multiplikation memory tycker jag blir en blandning av att öva memorering och att öva på hur man kan räkna sig fram till svaret.
Jag påminner om vikten av att öva på rätt nivå. Jag tycker att den bästa effekten får man om man spelar/tränar på en tabell där man behärskar nästan alla tabellerna. Därigenom triggar det minnet som bäst, man behöver inte räkna på varje multiplikation och kan istället fokusera på att minnas några få nya multiplikationer.

Om du vill använda mina memory-kort så finns de i min webbshop på Skolmagi. 
Jag har skapat memorykort till tabellerna 2 till och med 10. Det innebär alltså hela 9 st memory-varianter. Tips: Skriv ut dem i olika färger så ni inte blandar ihop korten.

Multiplikation Memory

Stress

Stress fungerar att spela både med multiplikation och addition. Här följer en beskrivning av hur man kan spela med multiplikation. 

Detta spel har mestadels fokus på att memorera (automatisera) tabeller. Därför bör man ha bra kunskaper på de tabeller som man väljer att ha med i spelet. 

Man är 2 spelare. 

Använd en ”vanlig” kortlek och ta bort alla klädda kort (knektar, damer, kungar). Essen är värda 1. Dela så att ni får halva kortleken var. Lägg högen framför er med baksidan uppåt och siffrorna nedåt. 

Vänd upp var sitt kort samtidigt på bordet. 

Om det t ex blir 7 och 9 så ska man så fort som möjligt säga vad 7 x 9 blir. Den som först lyckas säga rätt får paret. 

Den som får flest par när högarna är slut vinner. Om man säger svaret samtidigt får man ett kort var. 

Tips!
Om ni vill göra det enklare väljer ni att endast ta med kort som innehåller tabeller ni vill öva på. Tex ta bort alla kort som är högre än 5.
Om ni vill göra det svårare kan man även använda de klädda korten. Knekt=11, Dam=12, Kung=13.

Multiplikationsfilm

På vår hemsida finns något som vi kallar för Multiplikationsfilm. Det är helt enkelt en ruta som visar en multiplikation ett tag, till exempel 3 x 5. Sedan visas svaret i två sekunder. Efter det kommer en ny multiplikation, och så vidare. 

Tanken är att man ska försöka komma på svaret innan det visas. Detta övar alltså i första hand memorering av multiplikationstabeller. Fördelen är att du själv kan styra över vilka tabeller som visas samt hur fort svaren ska komma. 

Prova gärna! 

Multiplikation som film

Multiplikation med tärningar

Dessa övningar fungerar både med tärningar som har 1-6 och med tärningar som har 0-9.

Man kan öva både enskilt och i par. I par så slår en tärningen och den andra ska svara, alternativt så tävlar man om att svara så fort som möjligt.

Här är viktigt vad man väljer.
Om man behöver öva på att räkna ut vad multiplikationer blir så passar det bättre att öva enskilt. Försök att räkna ut vad ”svaret” blir.  Hitta enkla metoder som du kan använda för att räkna ut vad svaret blir. 

Om man istället vill öva upp memoreringen (automatiseringen) ska man försöka vara så snabb som möjligt när man ska svarar. Då kan man även spela mot/med en kompis. 

Multiplikation 1

Bestäm i förväg vilken tabell du ska öva på – tex 3:ans tabell.
Kasta tärningen.
Det tal som tärningen visar ska du multiplicera med den valda tabellen (tex 3). Dvs slår du en femma så ska du så snabbt som möjligt säga vad 5 x 3 blir.
Detta innebär alltså för dig som ej hunnit memorera multiplikationen att du försöker hitta ett bra, enkelt sätt att räkna ut vad det blir. Gärna så att det går fort att räkna, då kommer det att bli enklare att memorera senare. 

Öva gärna på samma tabell länge, så att du blir säker och kan svara snabbt vad svaret blir. 

Multiplikation 2

Kasta två tärningar. 
Du ska så snabbt som möjligt säga hur mycket produkten (svaret) av de två tärningarna blir. 

Du som ej memorerat tabellerna än kan använda samma metod som vid Multiplikation 1. Det vill säga att du försöker svara så fort du kan (vissa kanske du redan nu vet vad de blir utan att räkna). Hitta bra, enkla sätt att räkna ut vad svaret blir. 

Multiplikation Domino

Detta är ett slags ”Domino” med multiplikationstabeller.

Jag skulle säga att detta passar bra både för att träna på att hitta metoder för att räkna ut vad multiplikationer blir och för att öva memorering av tabeller. 

Multiplikations-domino går till så här: 
Man väljer vilken tabell som man ska lägga. Varje tabell har 12 stycken kort. 
Det finns ett ”Start”-kort och ett ”Mål”-kort. Man ska lägga ”Start”-kortet först. I slutet av varje kort står en multiplikation och ett likhetstecken. Man ska alltså hitta produkten (svaret) av multiplikationen som finns på kortet och lägga det bakom så att likheten stämmer.
Det gäller alltså att hitta rätt kort som ska kopplas ihop med varandra och likt domino bilda en lång orm. Om allt stämmer så kommer det hela att avslutas med att man lägger kortet som har ”Mål” allra sist. 

Mitt arbetsblad med Domino-kort innehåller multiplikationstabeller 2 – 10. Multiplikationerna är i slumpmässig ordning och är färgade i rött och blått för att man lättare ska kunna följa ordningen.

Multiplikation Domino hittar du på Skolmagi.nu.

Multiplikation med Domino