Träna multiplikation på internet

Vårt första mattetips är dessa länkar till spel/hemsidor där du kan öva multiplikationstabeller. 
Observera att det finns massvis med fler mattetips under ”Länkar”.

Fyra räknesätt

Här är mattetips på ett enkelt och bra sätt att bedriva vad som kallas differentierad matematikundervisning. Eleverna ges möjlighet att arbeta efter egen förmåga.
Läraren väljer ett tal som eleverna ska arbeta kring. Detta tal skriver de i mitten på bladet. Sedan ska eleverna försöka hitta flera räknesätt som man kan använda för att bilda talet. Detta kan man naturligtvis göra på flera olika sätt och även på olika nivåer.
En del elever kanske enbart klarar av att hitta additioner medan andra hittar flera beräkningar i samtliga räknesätt.
Man kan påverka svårighetsgraden en hel del genom att välja ett lämpligt tal att utgå från. Vill man göra lite ”svårare” kan man till exempel använda sig av decimaltal, bråktal eller procent.

Detta är alltså ett tomt blad redo för att fylla i talet samt beräkningarna (se bild 3). Det går naturligtvis även att använda ett vanligt blankt blad om man vill.

Fast eleverna brukar uppskattat lite färg på det som de ska göra. =)

Finns i våra webbshoppar på Skolmagi och Teach Academy.

Multiplikation - Fyra i rad

Mattetips på ett roligt spel som övar multiplikationstabellerna 1 till 6.

Man spelar likt luffarschack fast med multiplikationstabeller. Det gäller att få ihop fyra i rad. Du använder två vanliga tärningar (1-6) och turas om att slå. Hitta produkten (svaret) och försök få fyra i rad före din kompis.

Detta arbetsblad finns i vår webbshop på Skolmagi och Teach Academy.

Matematiska begrepp

Öva på att förklara matematiska begrepp med hjälp av dessa kort.
Låt elever öva på att förklara, beskriva och diskutera begreppen med matematiskt språk.

Detta kan ske på många olika sätt. Man kan till exempel låta två elever i klassen få se ett av korten. Sedan försöker de tillsammans förklara det matematiska begreppet med ”egna ord”. Naturligtvis är målet att försöka använda sig av matematiska begrepp så gott man kan. Övriga i klassen ska försöka gissa vilket matematiskt begrepp som de beskriver.

Detta arbetsmaterial hittar du i vår webbshop på Skolmagi och Teach Academy.

Mattepoker

Detta passar som en lite ”roligare” lektion med lite mer fokus på lek/spel.
Har du inte testat mattepoker med dina elever tycker jag att du ska göra det.

Eleverna får veta ett matematiskt område som frågan kommer att handla om. De får sedan ”satsa” av sina poäng (max hälften).
När alla satsat kommer frågan. De gör sina beräkningar (om det behövs) och skriver ner sina svar innan tiden är ute. Sedan avslöjas svaret.
Har man rätt får man lika många poäng som man satsat. Har man fel tappar man lika många poäng som man satsat. De räknar ut hur mycket poäng de har kvar och sedan gör man en ny omgång.

Innehåller Spelplan, Instruktioner och ett gäng Frågor anpassade för ca åk 4 och åk 6. Man kan givetvis göra egna frågor om man vill.

Detta spel brukar vara mycket uppskattat.
Finns i våra webbshoppar på Skolmagi och Teach Academy.

Stress

Stress fungerar att spela både med multiplikation och addition. Här följer en beskrivning av hur man kan spela med multiplikation. 

Detta spel har mestadels fokus på att memorera (automatisera) tabeller. Därför bör man ha bra kunskaper på de tabeller som man väljer att ha med i spelet. 

Man är 2 spelare. 

Använd en ”vanlig” kortlek och ta bort alla klädda kort (knektar, damer, kungar). Essen är värda 1. Dela så att ni får halva kortleken var. Lägg högen framför er med baksidan uppåt och siffrorna nedåt. 

Vänd upp var sitt kort samtidigt på bordet. 

Om det t ex blir 7 och 9 så ska man så fort som möjligt säga vad 7 x 9 blir. Den som först lyckas säga rätt får paret. 

Den som får flest par när högarna är slut vinner. Om man säger svaret samtidigt får man ett kort var. 

Tips!
Om ni vill göra det enklare väljer ni att endast ta med kort som innehåller tabeller ni vill öva på. Tex ta bort alla kort som är högre än 5.
Om ni vill göra det svårare kan man även använda de klädda korten. Knekt=11, Dam=12, Kung=13.

Mattepatiens

Öva tiotalskamrater med patiens!

Det här är en patiens som man kan använda för att öva på bland annat 10-talskamrater.
Det gäller att hitta 10-talskamrater för att få bort så många kort som möjligt från ”pyramiden”. Det vill säga att man ska hitta två, eller fler kort som tillsammans ger summan tio. Man kan även öva på andra summor. 

Lyckas du få bort samtliga kort?
Patiensen beskrivs utförligt i länken nedan. Där finns även exempel på hur man kan göra patiensen mer utmanande.

Geometri Memory (mm)

Efter att ha arbetat med geometri i åk 7 så skapade jag detta ”Memory” som också kan användas på många andra sätt.
Det går att skriva ut på fram och baksida av ett A4 så att rätt begrepp hamnar bakom rätt bild.
Några tips på vad man kan göra:
– Vanligt memory.
– Fråga, fråga, byt. Skriv ut korten på dubbelsida (bak- och framsida) så får du rätt begrepp bakom varje kort. Du kan då använda dem som kort till leken ”Fråga, fråga, byt”.
– Öva begrepp i grupp/par. Skriv ut på dubbelsida (bak- och framsida). Sedan arbetar man i par med att ”förhöra” eller ”tävla” om att svara rätt på korten. Svaren finns då på kortens baksida.
– Skriv ut på två separata A4 och klipp ut. Sedan delar du ut ett kort till varje elev. De ska sedan hitta ”rätt kompis” som bär på det kort som passar bäst ihop.

Detta finns i vår webbshop på Skolmagi.

Geometri Memory

Mattetips med tärningar

Dessa övningar fungerar med både tärningar som har 1-6 och med tärningar som har 0-9.

Man kan med fördel öva i par – en slår tärningen och den andra ska svara. Alternativt så tävlar man om att svara så fort som möjligt.

Multiplikation 1

Bestäm i förväg vilken tabell du ska öva på – tex 3:ans tabell.
Kasta tärningen.
Det tal som tärningen visar ska du multiplicera med den valda tabellen (tex 3). Dvs slår du en femma så ska du så snabbt som möjligt säga vad 5 x 3 blir.
Detta innebär alltså för dig som ej hunnit memorera multiplikationen att du försöker hitta ett bra, enkelt sätt att räkna ut vad det blir. Gärna så att det går fort att räkna, då kommer det att bli enklare att memorera senare. 

Öva gärna på samma tabell länge, så att du blir säker och kan svara snabbt vad svaret blir. 

Multiplikation 2

Kasta två tärningar. 
Du ska så snabbt som möjligt säga hur mycket produkten (svaret) av de två tärningarna blir. 

Du som ej memorerat tabellerna än kan använda samma metod som vid Multiplikation 1. Det vill säga att du försöker svara så fort du kan (vissa kanske du redan nu vet vad de blir utan att räkna). Hitta bra, enkla sätt att räkna ut vad svaret blir. 

Addition 1 (Summa)

Kasta två tärningar.
Du ska så snabbt som möjligt säga hur mycket summan av de två tärningarna blir. 

Addition 2 (Dubblor)

Kasta en tärning.
Du ska så snabbt som möjligt dubbla det tal som visas. 

Addition 3 (Tiotalskamrater)

Bestäm i förväg att summan ska bli 10.
Kasta en tärning.
Du ska så snabbt som möjligt säga hur mycket som ska adderas för att det ska bli 10.

Addition/Subtraktion (Valfri summa)

Bestäm i förväg ett valfritt tal – tex 13.
Kasta en tärning.
Du ska så snabbt som möjligt säga hur stor differens(skillnad) det är mellan talen, eller hur mycket som fattas för att det ska bli det valda talet (i detta fall 13). Observera att detta kan lösas både genom att tänka addition och subtraktion.

Tips: om den kastade tärningens tal är nära det i förväg valda talet (13) så
brukar det vara enklare att tänka addition. Är det långt ifrån varandra kan subtraktion vara enklare.

Exempel:
Valt tal: 13
Tärningen visar: 9. Jag tänker 9 + 4 = 13
Tärningen visar 2. Jag tänker 13 – 2 = 11

Det är svårt att hitta en regel som alltid gäller. Ibland hittar elever egna bra vägar att tänka och då är det ingen idé att ändra. Men ibland har de metoder/tankesätt som är onödigt krångliga och då är det bra att rätta till.

Under hökens vingar kom

Under hökens vingar kom

Alla har väl lekt under hökens vingar kom?
Här kommer ett mattetips på en mattevariant av denna lek. 
Innan man börjar så får varje deltagare som ej är hök ett kort med ett tal (0-9). 
Istället för att ropa ”vilken färg?” så ropar man ”vilket tal?”. De som är hökar ropar då ett tal mellan 0 och 10. 
För att få gå över ”fria” så måste man hitta en kompis som man kan bilda det ropade talet med – antingen med hjälp av addition eller subtraktion. Annars får man springa och försöka klara sig utan att bli tagen av höken.
Lycka till!