Övningstips
Zenit Elite
Zenit Elementary

Tärningsövningar

Dessa övningar fungerar med både tärningar som har 1-6 och med tärningar som har 0-9.

Man kan med fördel öva i par – en slår tärningen och den andra ska svara. Alternativt så tävlar man om att svara så fort som möjligt.


Multiplikation 1

Bestäm i förväg vilken tabell du ska öva på – tex 3:ans tabell.

Kasta tärningen.

Det tal som tärningen visar ska du multiplicera med den valda tabellen (tex 3). Dvs slår du en femma så ska du så snabbt som möjligt säga vad 5 x 3 blir.

 

Multiplikation 2

Kasta två tärningar.

Du ska så snabbt som möjligt säga hur mycket produkten av de två tärningarna blir.

 

Addition 1 (Summa)

Kasta två tärningar.

Du ska så snabbt som möjligt säga hur mycket summan av de två tärningarna blir.

 

Addition 2 (Talkamrater)

Kasta en tärning.

Du ska så snabbt som möjligt dubbla det tal som visas.

 

Addition 3 (Tiotalskamrater)

Bestäm i förväg att summan ska bli 10.

Kasta en tärning.

Du ska så snabbt som möjligt säga hur mycket som ska adderas för att det ska bli 10.

 

Addition/Subtraktion (Valfri summa)

Bestäm i förväg ett valfritt tal – tex 13.

Kasta en tärning.

Du ska så snabbt som möjligt säga hur stor differens(skillnad) det är mellan talen, eller hur mycket som fattas för att det ska bli det valda talet (i detta fall 13). Observera att detta kan lösas både genom att tänka addition och subtraktion.

Tips: om den kastade tärningens tal är nära det i förväg valda talet (13) så
brukar det vara enklare att tänka addition. Är det långt ifrån varandra kan subtraktion vara enklare.

Exempel:

Valt tal: 13

Tärningen visar: 9. Jag tänker 9 + 4 = 13

Tärningen visar 2. Jag tänker 13 – 2 = 11

Det är svårt att hitta en regel som alltid gäller. Ibland hittar elever egna bra vägar att tänka och då är det ingen idé att ändra. Men ibland har de metoder/tankesätt som är onödigt krångliga och då är det bra att rätta till.

Multiplikation på internet

Här finns några länkar till spel/hemsidor där du kan öva multiplikationstabeller.

Observera att det finns massvis med fler länkar under "Länkar".


Hastighetstest - på MittPlugg.se

Dungeon Countdown - på MittPlugg.se

Bomben - På MittPlugg.se (2 Spelare)

Tidtagning - På MittPlugg.se

www.multiplikationstabellen.se/snabbhetstest 

www.multiplikationstabellen.se

www.arcademics.com - Välj "Multiplication" för att se alla multiplikationsspel

www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html

www.multiplication.com/games/all-games

Stress

Detta fungerar att spela både med multiplikation och addition. Här följer en beskrivning av hur man kan spela med multiplikation.


Variant 1

2 spelare.

Ta en vanlig kortlek och ta bort alla klädda kort (knektar, damer, kungar). Essen är värda 1. Dela så att ni får halva kortleken var. Lägg högen framför er med baksidan uppåt och siffrorna nedåt.

Vänd upp var sitt kort samtidigt på bordet.

Om det t ex blir 7 och 9 så ska man så fort som möjligt säga vad 7x9 blir. Den som först lyckas säga rätt får paret.

Den som får flest par när högarna är slut vinner. Om man säger svaret samtidigt får man ett kort var.


Variant 2

Använd även de klädda korten så ökar svårighetsgraden.

Mattepatiens

Öva upp 10-talskamraterna med hjälp av en rolig mattepatiens. Klicka på länken nedan för mer info.

Tal i olika former

Här finns färdiga kort med tal i olika former - bråkform, procentform, decimalform och text.

Dela ut ett kort till varje elev. Se till att du har med talkompisar till varje kort, så att alla elever har någon att para ihop sig med. Eleverna ska sedan vandra runt i klassrummet och försöka hitta klasskamrater med kort som har samma värde och alltså hör ihop - tex 1/4, En fjärdedel, 25% och 0,25.

När alla hittat sina kompisar visar de övriga klassen och ni kan diskutera utifrån hur de placerat sig.


Tallinje med decimaltal, bråktal, procent & text

Här ska man klippa ut olika begrepp/tal och sedan placera på rätt plats efter en tallinje. Detta görs med fördel som ett grupparbete.

Lycka till!

Utomhusmatte
- Kan ni hitta...

Leta efter saker i naturen eller på skolgården som är kopplade till matematik. Gruppstärkande övning med matematiskt tema.

Denna lek kan man anpassa och förändra efter egna önskemål beroende på vad man vill öva. Klicka på länken så får du ett exempel på hur det kan se ut.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera