www.MittPlugg.se
Övningstips

120 kr rabatt på webbhotell!

Klicka här!

Multiplikation på internet

Här finns några länkar till spel/hemsidor där du kan öva multiplikationstabeller.

Observera att det finns massvis med fler tips under "Länkar".


Hastighetstest - på MittPlugg.se

Dungeon Countdown - på MittPlugg.se

Bomben - På MittPlugg.se (2 Spelare)

Tidtagning - På MittPlugg.se

www.multiplikationstabellen.se/snabbhetstest 

www.multiplikationstabellen.se

www.arcademics.com - Välj "Multiplication" för att se alla multiplikationsspel

www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html

www.multiplication.com/games/all-games

Multiplikationsfilm - På MittPlugg.se

Tärningsövningar

Dessa övningar fungerar med både tärningar som har 1-6 och med tärningar som har 0-9.

Man kan med fördel öva i par – en slår tärningen och den andra ska svara. Alternativt så tävlar man om att svara så fort som möjligt.


Multiplikation 1

Bestäm i förväg vilken tabell du ska öva på – tex 3:ans tabell.

Kasta tärningen.

Det tal som tärningen visar ska du multiplicera med den valda tabellen (tex 3). Dvs slår du en femma så ska du så snabbt som möjligt säga vad 5 x 3 blir.

 

Multiplikation 2

Kasta två tärningar.

Du ska så snabbt som möjligt säga hur mycket produkten av de två tärningarna blir.

 

Addition 1 (Summa)

Kasta två tärningar.

Du ska så snabbt som möjligt säga hur mycket summan av de två tärningarna blir.

 

Addition 2 (Talkamrater)

Kasta en tärning.

Du ska så snabbt som möjligt dubbla det tal som visas.

 

Addition 3 (Tiotalskamrater)

Bestäm i förväg att summan ska bli 10.

Kasta en tärning.

Du ska så snabbt som möjligt säga hur mycket som ska adderas för att det ska bli 10.

 

Addition/Subtraktion (Valfri summa)

Bestäm i förväg ett valfritt tal – tex 13.

Kasta en tärning.

Du ska så snabbt som möjligt säga hur stor differens(skillnad) det är mellan talen, eller hur mycket som fattas för att det ska bli det valda talet (i detta fall 13). Observera att detta kan lösas både genom att tänka addition och subtraktion.

Tips: om den kastade tärningens tal är nära det i förväg valda talet (13) så
brukar det vara enklare att tänka addition. Är det långt ifrån varandra kan subtraktion vara enklare.

Exempel:

Valt tal: 13

Tärningen visar: 9. Jag tänker 9 + 4 = 13

Tärningen visar 2. Jag tänker 13 – 2 = 11

Det är svårt att hitta en regel som alltid gäller. Ibland hittar elever egna bra vägar att tänka och då är det ingen idé att ändra. Men ibland har de metoder/tankesätt som är onödigt krångliga och då är det bra att rätta till.

Stress

Detta fungerar att spela både med multiplikation och addition. Här följer en beskrivning av hur man kan spela med multiplikation.


Variant 1

2 spelare.

Ta en vanlig kortlek och ta bort alla klädda kort (knektar, damer, kungar). Essen är värda 1. Dela så att ni får halva kortleken var. Lägg högen framför er med baksidan uppåt och siffrorna nedåt.

Vänd upp var sitt kort samtidigt på bordet.

Om det t ex blir 7 och 9 så ska man så fort som möjligt säga vad 7x9 blir. Den som först lyckas säga rätt får paret.

Den som får flest par när högarna är slut vinner. Om man säger svaret samtidigt får man ett kort var.


Variant 2

Använd även de klädda korten så ökar svårighetsgraden.

Mattepatiens

Öva upp 10-talskamraterna med hjälp av en rolig mattepatiens. Klicka på länken nedan för mer info.

Tal i olika former

Vi har färdiga kort med tal i olika former.

Det finns flera olika varianter i vår webshop.

Till exempel häfte med Bråkform, Procentform, Decimalform och Bild.
Så här kan man öva:

Dela ut ett kort till varje elev. Se till att du har med talkompisar till varje kort, så att alla elever har någon att para ihop sig med. Eleverna ska sedan vandra runt i klassrummet och försöka hitta klasskamrater med kort som har samma värde och alltså hör ihop - tex 1/4, 25%, 0,25 och en Bild som motsvarar samma tal.

När alla hittat sina kompisar visar de övriga klassen och ni kan diskutera utifrån hur de placerat sig.
Du hittar häften i vår webshop.

Tallinje med decimaltal, bråktal, procent & text

Här ska man klippa ut olika begrepp/tal och sedan placera på rätt plats efter en tallinje. Detta görs med fördel som ett grupparbete.

Lycka till!

Utomhusmatte
- Kan ni hitta...

Leta efter saker i naturen eller på skolgården som är kopplade till matematik. Gruppstärkande övning med matematiskt tema.

Denna lek kan man anpassa och förändra efter egna önskemål beroende på vad man vill öva. Klicka på länken så får du ett exempel på hur det kan se ut.

Fyra i rad - Multiplikation

Öva på tabeller 1 till 6 genom att spela fyra i rad.

Man spelar likt luffarschack fast med multiplikationstabeller. Du använder två vanliga tärningar (1-6) och turas om att slå. Hitta produkten (svaret) och försök få fyra i rad före din kompis.

Tidsspelet

Öva tidsbegrepp och omvandling av tid på ett roligt sätt i grupp.

Tidsspelet kan spelas på flera olika sätt, här får du ett exempel:
Skriv ut och klipp ut korten.
Dela in klassen i grupper.
En elev ur varje grupp drar ett kort var (utan att se vad det står på kortet). Gruppen samarbetar sedan för att utröna hur många dygn det kortet motsvarar. Låt varje elev välja minst ett kort var. Se till att alla grupper drar lika många kort.
Grupperna ska addera samtliga korts dygn.
Stjärnan kan användas som en "specialare" och tilldelas vilken tid du själv önskar. T.ex. så kan du säga att stjärnan motsvarar två år.
I slutet jämför man gruppernas summa för att se vilken grupp som fick flest dygn.

Lycka till!

Zenit Elementary